Himalaya Fabrics Udhyog

Himalaya Fabrics Udhyog is a Nepal company, incorporated on Tuesday - Jan. 12, 1999, as of today, the company has been operating for 25 years, 6 months, 12 days, Himalaya Fabrics Udhyog located on Nepal. Its company status is Unknown. Its business name is हिमालय फ्रिविक्स उधोग, browse more information on 996co.com.

Basic Info
 • Company Number: 9795
 • Company Name: Himalaya Fabrics Udhyog
 • Business Name: हिमालय फ्रिविक्स उधोग
 • Incorporation Date:
 • Remarks: प्राइभेट >> एकल
 • Address: टंकिसिनवारी-2, मोरंग, कोशी, पुर्वाञ्चल बिकाष क्षेत्र
 • Company Description: This is detail infomation of Himalaya Fabrics Udhyog, Himalaya Fabrics Udhyog is a Nepal company, located on Nepal. Its address is टंकिसिनवारी-2, मोरंग, कोशी, पुर्वाञ्चल बिकाष क्षेत्र. Its company status is Unknown. Its business name is हिमालय फ्रिविक्स उधोग. Browse more information on 996co.com.
 • Company Description: यो हिमालय कपडा उद्योगको विस्तृत जानकारी हो, हिमालय कपडा उद्योग नेपालमा अवस्थित एउटा नेपाली कम्पनी हो। यसको ठेगाना टङ्किसनवारी-२, मोरङ, कोशी, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र हो। यसको कम्पनी स्थिति अज्ञात छ। यसको व्यावसायिक नाम हिमालय फ्रिभिक्स इन्डस्ट्रिज हो। 996co.com मा थप जानकारी ब्राउज गर्नुहोस्।
 • Update Time: 2023-11-30
FAQS
 • Q: When was the Nepal Himalaya Fabrics Udhyog established?
 • A: Himalaya Fabrics Udhyog was founded in 1999.