HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD.

This is detail infomation of HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD., HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD. is a Nepal company, located on Nepal. Its address is का.म.न.पा.-३१, काठमाण्डौ, बाग्मती. Its company status is Unknown. Its business name is हिमालयन भेन्चर्स. Browse more information on 996co.com.

Basic Info
 • Company Number: 8673
 • Company Name: HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD.
 • Other Name: हिमालयन भेन्चर्स
 • Company Status:
 • Incorporation Date:
 • Remarks: प्राइभेट >> बहुल>>सम्पुर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)
 • Address: का.म.न.पा.-३१, काठमाण्डौ, बाग्मती
 • Company Description: This is detail infomation of HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD., HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD. is a Nepal company, located on Nepal. Its address is का.म.न.पा.-३१, काठमाण्डौ, बाग्मती. Its company status is Unknown. Its business name is हिमालयन भेन्चर्स. Browse more information on 996co.com.
 • Company Description: यो HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD., HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD को विस्तृत जानकारी हो। नेपाल मा स्थित एक नेपाली कम्पनी हो। यसको ठेगाना कामनपा-३१, काठमाण्डौ, बाग्मती हो। यसको कम्पनी स्थिति अज्ञात छ। यसको व्यवसायिक नाम हिमालयन भेन्चर्स हो। 996co.com मा थप जानकारी ब्राउज गर्नुहोस्।
 • Update Time: 2022-04-27
FAQS
 • Q: When was the Nepal HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD. हिमालयन भेन्चर्स established?
 • A: HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD. हिमालयन भेन्चर्स was founded in 1998.