HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD.

HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD. is a Nepal company, incorporated on Monday - June 22, 1998, as of today, the company has been operating for 25 years, 8 months, 12 days, HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD. located on Nepal. Its address is का.म.न.पा.-३१, काठमाण्डौ, बाग्मती. Its company status is Unknown. Its business name is हिमालयन भेन्चर्स, browse more information on 996co.com.

Basic Info
 • Company Number: 8673
 • Company Name: HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD.
 • Business Name: हिमालयन भेन्चर्स
 • Incorporation Date:
 • Remarks: प्राइभेट >> बहुल>>सम्पुर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)
 • Address: का.म.न.पा.-३१, काठमाण्डौ, बाग्मती
 • Company Description: This is detail infomation of HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD., HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD. is a Nepal company, located on Nepal. Its address is का.म.न.पा.-३१, काठमाण्डौ, बाग्मती. Its company status is Unknown. Its business name is हिमालयन भेन्चर्स. Browse more information on 996co.com.
 • Company Description: यो HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD., HIMALAYAN VENTURES PVT.LTD को विस्तृत जानकारी हो। नेपाल मा स्थित एक नेपाली कम्पनी हो। यसको ठेगाना कामनपा-३१, काठमाण्डौ, बाग्मती हो। यसको कम्पनी स्थिति अज्ञात छ। यसको व्यवसायिक नाम हिमालयन भेन्चर्स हो। 996co.com मा थप जानकारी ब्राउज गर्नुहोस्।
 • Update Time: 2023-12-01
FAQS
 • Q: When was the Nepal Himalayan Ventures Pvt.Ltd. established?
 • A: Himalayan Ventures Pvt.Ltd. was founded in 1998.