ADVANCED LEARNER'S HIMALAYAN ENGLISH BOARING MADHYAMIK BIDYALAYA MAHOTTARY

ADVANCED LEARNER'S HIMALAYAN ENGLISH BOARING MADHYAMIK BIDYALAYA MAHOTTARY is a Nepal company, incorporated on Tuesday - July 27, 2004, as of today, the company has been operating for 19 years, 7 months, 4 days, ADVANCED LEARNER'S HIMALAYAN ENGLISH BOARING MADHYAMIK BIDYALAYA MAHOTTARY located on Nepal. Its address is जलेश्वर नगरपालिका -२,महोत्तरी,२. Its company status is Unknown. Its business name is एडभान्स्ड लइनर्स हिमालयन इङ्गलिस वोर्डिङ माध्यामिक विद्यालय महोतरी, browse more information on 996co.com.

Basic Info
 • Company Number: 29637
 • Company Name: ADVANCED LEARNER'S HIMALAYAN ENGLISH BOARING MADHYAMIK BIDYALAYA MAHOTTARY
 • Business Name: एडभान्स्ड लइनर्स हिमालयन इङ्गलिस वोर्डिङ माध्यामिक विद्यालय महोतरी
 • Incorporation Date:
 • Remarks: प्राइभेट >> एकल
 • Address: जलेश्वर नगरपालिका -२,महोत्तरी,२
 • Company Description: This is detail infomation of ADVANCED LEARNER'S HIMALAYAN ENGLISH BOARING MADHYAMIK BIDYALAYA MAHOTTARY, ADVANCED LEARNER'S HIMALAYAN ENGLISH BOARING MADHYAMIK BIDYALAYA MAHOTTARY is a Nepal company, located on Nepal. Its address is जलेश्वर नगरपालिका -२,महोत्तरी,२. Its company status is Unknown. Its business name is एडभान्स्ड लइनर्स हिमालयन इङ्गलिस वोर्डिङ माध्यामिक विद्यालय महोतरी. Browse more information on 996co.com.
 • Company Description: यो उन्नत शिक्षार्थी हिमालयन अंग्रेजी बोरिङ्ग मध्यामिक विद्यालय महोत्तरीको विस्तृत जानकारी हो, उन्नत शिक्षार्थी हिमालयन अंग्रेजी बोरिङ्ग माध्यमिक विद्यालय महोत्तरी नेपाल मा स्थित कम्पनी हो। यसको ठेगाना जलेश्वर नगरपालिका-२, महोत्तरी, २ हो। यसको कम्पनी स्थिति अज्ञात छ। यसको व्यावसायिक नाम एडभान्स्ड लिनर्स हिमालयन इङ्गलिस वोर्डिंग माध्यामिक विद्यालय महोतरी हो। 996co.com मा थप जानकारी ब्राउज गर्नुहोस्।
 • Update Time: 2023-12-01
FAQS
 • Q: When was the Nepal Advanced Learner's Himalayan English Boaring Madhyamik Bidyalaya Mahottary established?
 • A: Advanced Learner's Himalayan English Boaring Madhyamik Bidyalaya Mahottary was founded in 2004.
Company Changes
Time Line of Advanced Learner's Himalayan English Boaring Madhyamik Bidyalaya Mahottary
 • Tue, 27-Jul-2004 Established
Similar Companies in Nepal
Similar Companies in the World