Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog

Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog is a Nepal company, incorporated on Wednesday - Nov. 13, 2013, as of today, the company has been operating for 9 years, 10 months, 12 days, Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog located on Nepal. Its address is का.म.न.पा.-३३,काठमाण्डौ,बाग्मती, Kathmandu. Its company status is Unknown. Its business name is गौरी शंकर हिमालय पश्मिना उधोग, company type is Private. browse more information on 996co.com.

Basic Info
 • Company Number: 117214
 • Company Name: Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog
 • Business Name: गौरी शंकर हिमालय पश्मिना उधोग
 • Incorporation Date:
 • Company Type: Private
 • Remarks: प्राइभेट >> बहुल
 • Address: का.म.न.पा.-३३,काठमाण्डौ,बाग्मती, Kathmandu
 • City: Kathmandu
 • Company Description: This is detail infomation of Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog, Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog is a Nepal company, located on Nepal. Its address is का.म.न.पा.-३३,काठमाण्डौ,बाग्मती, Kathmandu. Its company status is Unknown. Its business name is गौरी शंकर हिमालय पश्मिना उधोग. Company type is Private. Browse more information on 996co.com.
 • Company Description: यो गौरी शंकर हिमालय पस्मिना उद्योगको विस्तृत जानकारी हो, गौरी शंकर हिमालय पस्मिना उद्योग नेपालमा अवस्थित एउटा नेपाली कम्पनी हो। यसको ठेगाना कामनापा-३३,काठमाण्डौ,बाग्मती,काठमाडौं हो। यसको कम्पनी स्थिति अज्ञात छ। यसको व्यावसायिक नाम गौरी शंकर हिमालय पश्मिना उधोग हो। कम्पनीको प्रकार निजी हो। 996co.com मा थप जानकारी ब्राउज गर्नुहोस्।
 • Update Time: 2022-04-27
FAQS
 • Q: When was the Nepal Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog established?
 • A: Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog was founded in 2013.
 • Q: What is Nepal company Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog company type?
 • A: Gauri Shankar Himalay Pasmina Udhyog company type is Private.