Hotel Himalayan Villa

Hotel Himalayan Villa is a Nepal company, incorporated on Thursday - Aug. 15, 2013, as of today, the company has been operating for 10 years, 11 months, 9 days, Hotel Himalayan Villa located on Nepal. Its company status is Unknown. Its business name is होटल हिमालयन भिल्ला, browse more information on 996co.com.

Basic Info
 • Company Number: 115216
 • Company Name: Hotel Himalayan Villa
 • Business Name: होटल हिमालयन भिल्ला
 • Incorporation Date:
 • Remarks: प्राइभेट >> एकल
 • Address: वालुवापाटी देउपुर-८,काभ्रेपलान्चोक,बाग्मती
 • Company Description: This is detail infomation of Hotel Himalayan Villa, Hotel Himalayan Villa is a Nepal company, located on Nepal. Its address is वालुवापाटी देउपुर-८,काभ्रेपलान्चोक,बाग्मती. Its company status is Unknown. Its business name is होटल हिमालयन भिल्ला. Browse more information on 996co.com.
 • Company Description: यो होटेल हिमालयन भिल्लाको विस्तृत जानकारी हो, होटल हिमालयन भिल्ला नेपालमा अवस्थित एउटा नेपाली कम्पनी हो। यसको ठेगाना वालुवापाटी देउपुर-८,काभ्रेपलान्चोक,बाग्मती हो। यसको कम्पनी स्थिति अज्ञात छ। यसको व्यवसायिक नाम होटल हिमालयन भिल्ला हो। 996co.com मा थप जानकारी ब्राउज गर्नुहोस्।
 • Update Time: 2023-11-30
FAQS
 • Q: When was the Nepal Hotel Himalayan Villa established?
 • A: Hotel Himalayan Villa was founded in 2013.
Company Changes
Time Line of Hotel Himalayan Villa
 • Thu, 15-Aug-2013 Established