LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS

This is detail infomation of LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS, LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS is a Nepal company, located on Nepal. Its address is काठमाण्डौं महानगरपालिका-३,काठमाण्डौ,३. Its company status is Unknown. Its business name is लामा परिवार हिमालयन ट्रेक्स. Browse more information on 996co.com.

Basic Info
 • Company Number: 103451
 • Company Name: LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS
 • Other Name: लामा परिवार हिमालयन ट्रेक्स
 • Company Status:
 • Incorporation Date:
 • Remarks: प्राइभेट >> बहुल>>सम्पुर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)
 • Address: काठमाण्डौं महानगरपालिका-३,काठमाण्डौ,३
 • Company Description: This is detail infomation of LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS, LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS is a Nepal company, located on Nepal. Its address is काठमाण्डौं महानगरपालिका-३,काठमाण्डौ,३. Its company status is Unknown. Its business name is लामा परिवार हिमालयन ट्रेक्स. Browse more information on 996co.com.
 • Company Description: यो लामा परिवार हिमालयन ट्रेक्सको विस्तृत जानकारी हो, लामा परिवार हिमालयन ट्रेक्स नेपाल मा स्थित एक नेपाली कम्पनी हो। यसको ठेगाना काठमाण्डौं महानगरपालिका-३,काठमाण्डौ,३ हो। यसको कम्पनी स्थिति अज्ञात छ। यसको व्यवसायिक नाम लामा परिवार हिमालय ट्रेक्स हो। 996co.com मा थप जानकारी ब्राउज गर्नुहोस्।
 • Update Time: 2022-04-27
FAQS
 • Q: When was the Nepal LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS लामा परिवार हिमालयन ट्रेक्स established?
 • A: LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS लामा परिवार हिमालयन ट्रेक्स was founded in 1996.
Company Changes
Time Line of LAMA PARIVAR HIMALAYAN TREKS लामा परिवार हिमालयन ट्रेक्स
 • Fri, 15-Mar-1996 Established
Similar Companies